Quantcast

Beauty and the Beast: Wolf Hubby XOXO

จบแล้ว
ความงามและสัตว์เดรัจฉาน: Wolf Hubby XOXO
👑 921 ⭐ 4.3
📘 1736 🔍 443K

เมื่อออกไปว่ายน้ำ เธอไปอยู่ในโลกแห่งสัตว์ร้ายโบราณ และจบลงด้วยการถูกหมาป่ารูปงามพากลับบ้าน เธอต้องการที่จะยึดติดกับหมาป่ารูปหล่อ เก็บเกลือไว้ ทำนา มองผู้ชายหล่อๆ และแก่ตัวลงแบบนั้น แต่หมาป่ารูปหล่อก็ตะครุบเธอทุกวัน อะไร เขาอยากให้เธอมีลูกเหรอ? ไม่~ ไม่~ ไม่~ การแต่งงานข้ามสายพันธุ์ไม่มีทางจบลงอย่างมีความสุข รีบปล่อยหมาป่าหล่อๆ ของฉันซะ~


 contact@doonovel.com | Privacy Policy