Quantcast

The Runesmith

รูนสมิธ
👑 123 ⭐ 4.3
📘 457 🔍 2.21M

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งถูกส่งไปยังโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์? ความรู้ด้านเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ของเขาจะช่วยเขาได้หรือไม่หลังจากที่เขาค้นพบความสัมพันธ์ของมันกับคำพูดแห่งอำนาจ เขาจะเข้ากับตระกูลขุนนางอื่นๆ ในฐานะลูกชายคนที่ 4 ผู้ต่ำต้อยได้อย่างไร เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรในโลกที่สถิติและทักษะเท่าเทียมกับพลังและสถานะ มาร่วมค้นหาคำตอบในขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางของเขา


 contact@doonovel.com | Privacy Policy